Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over wijsheid?

Je hebt het vast weleens gehoord, of zelf gezegd: ‘Dat is echt een wijze vrouw.’ Of: ‘Die man bezit veel wijsheid.’ Wie wil er nu niet wijs zijn? Het is een groot compliment als mensen over je zeggen dat je wijs bent. De Bijbel heeft het ook vaak over wijsheid. Maar wat wordt er met wijsheid bedoeld volgens de Bijbel? En hoe kom je eraan?

Wat is wijsheid?

Het klinkt erg aantrekkelijk om wijs te worden. Maar wat is wijsheid eigenlijk? Wat betekent het om wijs te zijn? In de Bijbel heeft wijsheid altijd te maken met doen wat God wil. In Spreuken 8-9 kun je uitgebreid lezen over wat wijsheid is, en het belang ervan. Gods volk wordt wijs genoemd als de mensen Gods wetten naleven (Deuteronomium 4:6). Als je wijsheid bezit, blijkt dat uit het feit dat je rechtvaardig leeft, volgens Gods wil:

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid,
zijn tong spreekt ​gerechtigheid,
hij draagt de wet van God in zijn ​hart
en zijn voeten struikelen niet. (Psalm 37:30-31)

Paulus vertelt nog meer over de wijsheid van God. Gods wijsheid is namelijk het omgekeerde van wat mensen wijsheid vinden (1 Korintiërs 1:18-2:16). Dat liet Jezus Christus zien toen hij aan het kruis stierf. Mensen die niet geloven, zoeken ook naar wijsheid. Maar de enige wijsheid die echt belangrijk is, is de wijsheid van God:

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de ​Heer​ die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. (1 Korintiërs 2:8)

Hoe krijg je wijsheid?

De Bijbel vertelt niet alleen wat wijsheid is, maar ook hoe je die wijsheid kunt krijgen. In het boek Job staat dat geen mens wijsheid kent. Bij mensen moet je niet naar wijsheid zoeken. Wijsheid moet je bij God zoeken (Job 28:12-13 en Job 28:23). Als je overal naar wijsheid zoekt, maar niet bij God, doe je erg je best, maar ben je zinloos bezig (Prediker 1:18 en Prediker 2:22-26). Alleen God bezit ware wijsheid. Maar hij geeft die wijsheid graag aan iedereen die erom vraagt:

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. (Jakobus 1:5)

Waarom wijsheid?

Welke invloed heeft wijsheid op je leven? Waarom zou je bij God naar wijsheid zoeken? In Prediker 2:26 lezen we dat de wijsheid die God geeft, samengaat met blijdschap. De schrijver van Spreuken is helemaal vol van wijsheid. Hij schrijft er zelfs lofliederen over:

Streef naar wijsheid, zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.
Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,
heb haar lief, dan behoedt ze je.
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. (Spreuken 4:5-7)

Wijsheid beschermt je. Maar niet alleen dat: God heeft de aarde met wijsheid geschapen, dus als je als mens wijsheid zoekt, geeft wijsheid je meer dan je ooit zou kunnen wensen:

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.
Wijsheid levert meer op dan zilver,
geeft meer profijt dan goud,
is kostbaarder dan edelstenen.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.
Met haar ene hand schenkt ze een lang leven,
eer​ en rijkdom geeft ze met haar andere hand.
Haar wegen zijn lieflijk,
haar paden vredig.
Ze is een levensboom voor wie haar omhelst,
wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest,
de hemel met inzicht gevestigd. (Spreuken 3:13-19)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons