Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over vergeving?

God is een God van liefde. Zo laat hij zichzelf in de Bijbel zien. Maar juist daarom wordt God boos om onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid. En dan kan hij ook straffen. Maar God geeft daarbij wel de mogelijkheid tot vergeving. De Bijbel laat steeds weer zien dat God een goede relatie wil met mensen, en dat hij het belangrijk vindt dat mensen onderling een goede relatie hebben. Daar hoort vergeving bij.

Een God van vergeving

God kan zijn woede om onrechtvaardigheid uiten in straf én vergeving. Dat kun je lezen in Exodus 34:7 en Psalm 99:8. Toch lees je in de Bijbel vooral dat God een God van vergeving is. Zelfs als je steeds weer de fout in gaat. Vergeving is nodig om de relatie tussen God en mensen of tussen mensen onderling te herstellen.

17Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die U voor hen verricht had. In hun halsstarrigheid stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar U bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en trouw: U verliet hen niet.

Nehemia 9:17NBV21Open in de Bijbel

5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Psalmen 86:5NBV21Open in de Bijbel

24en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Romeinen 3:24NBV21Open in de Bijbel

Juist op het moment dat Jezus hevig pijn lijdt aan het kruis, hoor je in zijn woorden Gods vergeving klinken:

42En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 43Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’

Lucas 23:42-43NBV21Open in de Bijbel

Vergeving en berouw

Dat vergeving iets kost, kun je zien aan de offers die beschreven worden in Leviticus 4-5 en Leviticus 16. Bij die reinigingsoffers en hersteloffers kost het heel letterlijk iets (namelijk het leven van een dier) om de relatie tussen God en de mens weer goed te krijgen. In Psalm 51 maakt de dichter duidelijk dat het God om berouw gaat:

18U wilt van mij geen offerdieren,

in brandoffers schept U geen behagen.

19Het offer voor God is een gebroken geest;

een gebroken en verbrijzeld hart

zult U, God, niet verachten.

Psalmen 51:18-19NBV21Open in de Bijbel

Vergeving is niet iets oppervlakkigs, iets dat je makkelijk krijgt. Daarom zegt de schrijver van Spreuken dat het belangrijk is om je fouten toe te geven:

13Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,

wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.

Spreuken 28:13NBV21Open in de Bijbel

Elkaar vergeven

Vergeving is niet alleen iets dat God aan mensen geeft. Mensen moeten elkaar ook vergeven. Hoe belangrijk het is om dat te blijven doen, lees je in Matteüs 18:21-22. Als je anderen vergeeft, sta je ook open om Gods vergeving te ontvangen. Dat leert Jezus zijn leerlingen bijvoorbeeld in het Onze Vader:

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

Matteüs 6:12NBV21Open in de Bijbel

14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Matteüs 6:14-15NBV21Open in de Bijbel

Volg ons leesplan over vergeving

Met dit leesplan verdiep je je zeven dagen lang in de Bijbelse kijk op vergeving. Iedere dag is er een Bijbeltekst, een korte uitleg en een vraag om wat je gelezen hebt met je eigen leven te verbinden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons