Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over verdriet?

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven met verdriet te maken. Verdriet kan verschillende oorzaken hebben: iemand sterft, een relatie loopt stuk, je verliest een baan, gezondheid of verwachtingen voor de toekomst.
Verdriet kan verschillende emoties oproepen: eenzaamheid, angst, boosheid of wanhoop. Iedereen beleeft verdriet op zijn of haar eigen manier.

Een hart vol verdriet

In de Bijbel staan verhalen en gebeden van mensen die verdriet hebben. In hun verdriet kunnen onze gevoelens van pijn, wanhoop en eenzaamheid te herkennen zijn. Zo kunnen we ons verdriet zien als deel van het verhaal van mensen uit alle tijden.

  • Noömi keert zonder haar man en twee kinderen terug uit Moab naar Betlehem. Zij noemt haar lot ‘zeer bitter’. Toen ze uit Betlehem wegging had zij alles, maar God heeft haar met lege handen laten terugkomen (Ruth 1:20-21).
  • Job verliest op één dag al zijn kinderen en al zijn bezit. In zijn wanhoop schreeuwt hij het uit, hij wilde dat hij nooit geboren was (Job 3:1-3).
  • Dichters klagen in het boek Psalmen over hun verdriet en hun wanhoop (Psalm 13:2-3).
  • Vlak voor zijn arrestatie in de hof van Getsemane vraagt Jezus aan zijn leerlingen om met hem te waken en te bidden (Matteüs 26:37-38). Jezus weet welk lijden hem te wachten staat, en hij wil heel graag dat zijn vrienden bij hem blijven.

Antwoorden op verdriet

In de Bijbel staat ook dat mensen met hun verdriet schuilen bij God. We lezen er teksten vol van hoop die laten zien dat pijn en verdriet niet het laatste woord hebben.

‘Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.’ (Psalm 13:6)

‘Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’ (Psalm 23:4)

‘Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER.
U hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep.
Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: “Wees niet bang.”’ (Klaagliederen 3:55-57)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

In het boek Openbaring staat dat God in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde een einde zal maken aan al het verdriet.

‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21:4)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons