Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over troost vinden?

Je kunt ondergedompeld zijn in rouw en verdriet. Wat je dan nodig hebt, is troost. Troost kan het leven lichter maken, ook al verdwijnt je verdriet misschien niet. Maar waar vind je troost? Of hoe kun je iemand met verdriet troosten?

Te groot verdriet

Soms is verdriet zo groot, dat er nog geen ruimte is voor troost. Verdriet kun je niet wegstoppen en rouw moet je in je leven soms gewoon toelaten.

Woorden kunnen dan tekortschieten, zoals Job zegt in Job 21:34. De woorden van zijn vrienden zijn leeg en bieden geen echte troost. Misschien is het wel daarom dat Jakob niet getroost wil worden als hij hoort dat zijn zoon is overleden (Genesis 37:35).

Mensen troosten elkaar

Als je niet weet wat je moet zeggen om te troosten, is het goed om te weten dat dit niet altijd hoeft. Je aanwezigheid is vaak al meer dan je zelf kunt vermoeden. In de Bijbel is het ook vaak de aanwezigheid van andere mensen die troost biedt. Zo is Rebekka een troost voor Isaak als zijn moeder is gestorven (Genesis 24:67).

Samen verdriet delen is belangrijk. In Lucas 7:12 lezen we dat veel mensen met een weduwe meelopen als haar zoon is overleden. En in Johannes 11:9 staat dat veel Joden Marta en Maria opzoeken als hun broer Lazarus is overleden.

Job had aan zijn vrienden gevraagd of ze gewoon naar hem wilden luisteren. Dat zou hem al troosten (Job 21:2). Wijze woorden zijn niet altijd nodig.

God belooft toekomst

Hoe groot het verdriet ook is, in de Bijbel wordt telkens beloofd dat er toekomst is. Het visioen en de belofte van Gods nieuwe wereld is voor veel mensen een troost. In de Bijbel vragen mensen om die troost, zoals in de Psalmen. En op andere plaatsen wordt vrijuit over die troost verteld.

‘Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt,
in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.
Mijn ogen smachten naar uw belofte,
wanneer zult u mij troosten?’ (Psalm 119:81-82)

‘Ik, ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras? (Jesaja 51:12)

‘Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.’ (Matteüs 5:4)

God troost zijn volk

De profeet Jesaja gebruikt het beeld van een moeder die haar kind troost, als beeld van God:

‘Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.’ (Jesaja 63:13)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons