Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over tevredenheid?

Wanneer ben je tevreden? Is dat als alles goed gaat? 
Sommige mensen zijn altijd op zoek naar meer of beter. Een mooiere auto, meer vrienden, meer geld of een groter huis. Nooit is het goed. 

Er zijn ook mensen die genoegen nemen met hun situatie, ook al hebben ze best nog wensen. Die mensen leven vanuit een houding van tevredenheid.

Ontevredenheid

Ontevredenheid is niet hetzelfde als onverschilligheid of fatalisme. Als iets echt niet klopt, dan mag je je daartegen verzetten, en werken aan verbetering. In Lucas 18:1-18 staat bijvoorbeeld een verhaal over een vrouw die bij een rechter blijft aandringen om haar recht te doen. En de dichter van Psalm 43 vraagt aan God om te vechten voor zijn zaak (Psalm 43:1). Niemand hoeft tevreden te zijn met onrecht. Maar steeds op zoek zijn naar meer, terwijl je al genoeg hebt, daar is de Bijbel kritisch over.

David is rijk en heeft veel vrouwen. Toch gaat hij met de vrouw van een van zijn soldaten naar bed. Dan komt de profeet Natan bij de koning en vertelt hem een verhaal over een rijke boer die het lammetje van zijn buurman afpakt. Zo maakt Natan aan David duidelijk dat hij slecht gehandeld heeft (2 Samuel 12:1-9).

In Prediker 6:6-9 staat dat je leven niets waard is als je alleen maar rijker wilt worden, en niet tevreden bent met wat je hebt.

Tevredenheid van mensen

Ook over hebzucht wordt in de Bijbel vaak negatief gesproken. De Bijbel is positief als je tevreden bent met wat je hebt. Je moet je zekerheid niet uit geld of bezittingen halen, maar je vertrouwen op God stellen.

‘Een tevreden geest geeft een goede gezondheid,
jaloezie knaagt aan je botten.’ (Spreuken 14:30)

‘Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.’ (1 Timoteüs 6:7-8)

‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: “Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,” zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ (Hebreeën 13:5-6)

Tevredenheid van God

Wanneer is God tevreden? Wat moet je doen om hem tevreden te stellen? Daarover kun je lezen in het boek Micha. Daar staat dat God geen God is van ‘meer, meer, meer’. God is tevreden als je goed en rechtvaardig leeft en doet wat hij zegt:

'"Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?”
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.’ (Micha 6:7-8)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons