Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over stilte?

Stilte om met God te praten

Meteen daarna gelastte hij de ​leerlingen​ in de ​boot​ te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te ​bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. (Matteüs 14:22-23)

Stilte om iets van God te horen

Omringd door de Levitische ​priesters​ zei ​Mozes​ tegen heel Israël: ‘Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de HEER, uw God, geworden. Wees hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze u nu heb voorgehouden.’ (Deuteronomium 27:9-10)

Een ​pelgrimslied​ van ​David.
HEER, niet trots is mijn ​hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een ​kind​ op de arm van zijn moeder,
als een ​kind​ is mijn ziel in mij. (Psalm 131:1-2)

Stilte om bij God te zijn

De HEER troont in zijn ​heilig​ paleis.
Aarde, wees stil voor hem! (Habakuk 2:20)

Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn ​heilige​ woning​ naar buiten. (Zacharia 2:17)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons