Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over geduld?

Soms moet je lang op iets wachten. Bijvoorbeeld op een vakantie, of op een spannende uitslag. En dan moet je geduld hebben.

Soms wachten we op iets waar we op hopen, maar waarvan we nooit zeker weten of het zal komen. Geduld betekent dan dat je het moet volhouden in een onzekere tijd of moeilijke situatie.
Geduld kan ook betekenen dat je het moet volhouden met mensen die anders leven dan jij, zonder boos te worden of gefrustreerd te raken.

Geduldig wachten

Verschillende mensen in de Bijbel moeten lang wachten voordat zij een grote wens vervuld zien. Hanna moet bijvoorbeeld lang wachten tot God haar gebed verhoort en ze een kind krijgt (1 Samuel 1:5-8).

Het volk van Israël moet lang door de woestijn trekken voordat ze het beloofde land in mogen gaan. Daarom worden de mensen ongeduldig (Numeri 21:4). In de ogen van God is dat geen goede eigenschap. Hij vraagt van ons om geduldig te wachten, zoals een boer die wacht op de oogst (Jakobus 5:7).

Geduld en vergeven

God is geduldig - dat kun je op heel veel plaatsen lezen. Keer op keer heeft hij geduld met zijn volk als zij dingen doen die verkeerd zijn in zijn ogen. Gods geduld wordt vaak in verband gebracht met zijn vergeving en zijn trouw.

Over dat verband tussen geduld en vergeven vertelt Jezus een mooie gelijkenis. Een man heeft een grote schuld bij zijn koning. Hij vraagt de koning om geduld met hem te hebben. De koning heeft medelijden met de man en vergeeft hem zijn schuld. Maar het lukt de man niet om daarna zelf geduldig te zijn en de schuld van iemand anders te vergeven (Matteüs 18:23-35).

Wees geduldig

Mensen worden aangespoord om hun geduld niet te verliezen. Geduld is een teken van trouw en standvastigheid. Dat geldt voor God, maar ook voor mensen:

‘Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.’ (Psalm 103:8)

‘Mijn kind, als je de Heer wilt dienen,
bereid je dan voor op beproevingen.
Houd het rechte spoor, wees standvastig
en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.’ (Sirach 2:1-2)

‘Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.’ (1 Tessalonicenzen 5:14)

Geduld, wijsheid en liefde

Geduld is een kenmerk van wijsheid, volgens Spreuken 14:29. Maar het is ook een kenmerk van liefde, zoals je kunt lezen in 1 Korintiërs 13:14: ‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons