Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over rust?

Een korte koffiepauze of een goede nacht slapen, rust hebben we allemaal nodig. Om uit te rusten van ons werk of van andere dingen. Om tot rust te komen in ons hoofd en om indrukken te verwerken. Je kunt het gevoel hebben dat we in een onrustige tijd leven. Van alle kanten wordt onze aandacht gevraagd. Of je voelt de druk om te presteren, en dat je aan alles mee moet doen. Waar vind je dan rust?

Rusten na je werk

De eerste hoofdstukken van de Bijbel vertellen dat God in zes dagen de wereld schept, en dat hij de zevende dag tot een heilige dag, een rustdag maakt (Genesis 2:1-3). Ook mensen mogen op de zevende dag rusten (Deuteronomium 5:14). Joden vieren die rustdag op zaterdag, de meeste christenen doen dat op zondag.

Die dag is trouwens niet alleen een rustdag voor jezelf, maar ook voor de mensen die voor je werken, en zelfs voor de dieren. En ook het land waarop gewassen worden verbouwd, mag bijkomen (Leviticus 25:3-4). Als er zes jaar gewassen op een akker verbouwd zijn, moet die een jaar rusten: een sabbatsjaar.

Rust waar je woont

De aarde is niet alleen een plek voor mensen om te werken en te wonen , maar ook om te rusten. Een goede plek om te verblijven, is een plek waar je tot rust komt. De duif die Noach loslaat na de zondvloed, keert terug naar de ark zolang ze op aarde geen rustplaats vindt. De aarde is dan nog niet bewoonbaar (Genesis 8:9).

In een visioen ziet de profeet Jesaja hoe het volk van Israël veilig zal wonen op een plek waar de mensen helemaal tot rust zullen komen:

‘Mijn volk zal wonen in een oase van vrede,
een veilige woonplaats,
een oord van ongestoorde rust.’ (Jesaja 32:18)

Rust in je hart

Rust is niet alleen uitrusten van dingen die je doet. Je kunt ook rust zoeken omdat je vanbinnen onrust ervaart, door zorgen, vragen, of omdat je bang bent of verdriet hebt. Job bijvoorbeeld overkomt zoveel ellende dat hij hevig verlangt naar rust. Hij denkt dat hij die pas in de dood vindt (Job 3:17).
In de Psalmen kun je lezen hoe mensen juist hun rust zoeken bij God:

‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.’ (Psalm 62:2)   

‘Bij de Heer ben ik veilig,
hij is de allerhoogste God.
Bij hem vind ik rust,
hij is de machtige God.’ (Psalm 91:1)

Rust bij Jezus

In het Nieuwe Testament belooft Jezus aan iedereen die vermoeid en belast is, dat hij ze rust zal geven. Bij Jezus vind je werkelijk rust:

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ (Matteüs 11:28)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons