Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is zuurdesem?

Zuurdesem is oud (verzuurd) deeg dat gebruikt werd om nieuw deeg te laten rijzen. 

Zuurdesem tijdens de feesten

Tijdens Pesach en het Feest van het Ongedesemde brood mochten de Israëlieten geen brood eten dat bereid was met zuurdesem, maar alleen ‘ongedesemd brood’.
Bij het Feest van het Ongedesemde brood stond zuurdesem symbool voor een nieuw begin. Bij Pesach stond het symbool voor de grote haast waarmee de Israëlieten Egypte verlieten.

Zuurdesem als metafoor

Zuurdesem wordt in het Nieuwe Testament ook symbolisch gebruikt. Paulus zegt in 1 Korintiërs 5:6-8:

‘U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.’

Hiermee wil Paulus zeggen dat kleine daden (zuurdesem) grote gevolgen kunnen hebben.
Jezus vergelijkt het koninkrijk van de hemel met ‘zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was’ (Matteüs 13:33 en Lucas 13:20-21). Ook hiermee wil hij dus laten zien dat iets heel kleins toch groot kan worden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons