Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse muziekinstrumenten

In de Bijbel worden verschillende muziekinstrumenten genoemd, vooral in het boek Psalmen

Namen en afbeeldingen

Het is soms niet makkelijk om te bepalen om welk muziekinstrument het gaat. We hebben de Hebreeuwse, Aramese en Griekse namen van instrumenten in de Bijbel, en er zijn afbeeldingen en gegevens bekend uit opgravingen. Maar het is niet altijd duidelijk welke naam bij welke afbeelding hoort. 

Soorten muziekinstrumenten

We komen verschillende soorten muziekinstrumenten tegen, met name in het boek Psalmen:

  • Snaarinstrumenten (zoals de lier, de luit en de harp). Snaarinstrumenten waren het meest gangbaar. Ze werden zowel gebruikt tijdens feesten (in en buiten de tempel) als tijdens rouwmomenten.
  • Slaginstrumenten (zoals de trommel en cimbalen). Vooral de cimbalen werden vaak in de tempel gebruikt.
  • Blaasinstrumenten (zoals de ramshoorn, de dubbelfluit en de trompet). Deze instrumenten werden gebruikt om mensen te waarschuwen of bij elkaar te roepen, maar ook om muziek te maken in de tempel.

Orkesten

In het Oude Testament worden regelmatig groepen muziekinstrumenten genoemd, zoals ramshoorns, harpen, tamboerijnen, fluiten en cimbalen (1 Samuel 10:5; Psalm 150). Het lijkt er dus op dat deze instrumenten samen een orkest vormden.
Ook in Daniël 3:10 vinden we een opsomming van een aantal muziekinstrumenten. De namen die hier gebruikt worden, zijn ontleend aan het Grieks. In deze passage vinden we dus waarschijnlijk een beschrijving van een orkest uit de hellenistische periode (van ongeveer 350 voor Christus tot het begin van onze jaartelling). 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons