Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

landbouw, veeteelt en visserij

Landbouw, veeteelt en visserij waren belangrijke vormen van levensonderhoud in het oude Israël.

Lees hierover meer in de volgende bijdragen:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons