Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is aardewerk?

Aardewerk werd in het Oude Nabije Oosten veel gebruikt. Het was goedkoop, en relatief makkelijk te bewerken. Van aardewerk werden bijvoorbeeld potten, pannen, borden en kruiken gemaakt. Maar ook olielampen en andere voorwerpen voor in en om het huis.
Aardewerk was breekbaar en moest vaak worden vervangen. Als een pot stukging, werden grotere potscherven soms opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld als krabber, zoals in Job 2:8.

Lokaal en geïmporteerd aardewerk

Eenvoudig huis-tuin-en-keuken aardewerk werd over het algemeen lokaal gemaakt. Het was simpel van vorm en tot in de Romeinse tijd werden de voorwerpen meestal niet of nauwelijks versierd.
Luxe voorwerpen, zoals bijvoorbeeld parfumflesjes, werden soms geïmporteerd. Deze voorwerpen waren wel versierd en beschilderd. Vanaf de vijfde eeuw voor Christus wordt er bijvoorbeeld aardewerk geïmporteerd uit Griekenland. Ook zijn er veel resten gevonden van grote, stevige kruiken die gebruikt werden voor het vervoer over zee van producten zoals wijn, graan of olijfolie. Dit type kruiken werd door het hele Middellandse Zeegebied vervoerd.

Romeinse tijd

In de tweede en eerste eeuw voor Christus is het bekendste type aardewerk het zogenaamde Eastern Terra Sigillata. Het is herkenbaar aan de oranje- of geelgekleurde, glimmende laag die over het aardewerk heen is aangebracht.
Uit de tijd van het Nieuwe Testament worden veel voorwerpen gevonden die geïmporteerd zijn uit Rome, of die lokaal gemaakt zijn naar het voorbeeld van Romeinse voorwerpen.
Daarnaast is er uit die tijd ook heel eenvoudig, niet gedecoreerd aardewerk gevonden. Dit hangt samen met een toenemende behoefte in bepaalde Joodse kringen om hun eigen etnische en religieuze identiteit uit te drukken.

Belang van aardewerk voor archeologen

Voor archeologen zijn scherven van aardewerk een belangrijke bron van informatie. Omdat de vormen van aardewerken voorwerpen in de loop van de tijd zijn veranderd, kun je vaak aan de vorm van een pot aflezen in welke tijd, en vaak ook in welke streek die is gemaakt. Als er potscherven worden gevonden in de ruïnes van een gebouw, kun je daarmee ook vaststellen wanneer dat gebouw gemaakt is.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons