Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Veehouderij in de Bijbel

Veehouderij was belangrijk in Israël, vooral in de streken die minder geschikt waren voor akkerbouw. De meeste akkerbouwers hadden gemengde bedrijven, en hielden dus ook een aantal dieren.

Soorten dieren

Er werden verschillende soorten dieren gehouden:

  • Runderen werden gehouden voor hun melk, vlees en huid.
  • Schapen en geiten leverden ook melk, vlees en huid op. Maar schapen waren vooral belangrijk om hun wol en geiten om hun haar. Er werden kleren en kleden van gemaakt.
  • Ossen, muildieren, ezels. Boeren hadden meestal een of meer van deze dieren. Ze werden gebruikt als lastdieren en als trekdieren voor hun ploeg en dorsslede.

Herders

Niet alleen boeren met een vaste woonplaats hielden dieren. Er waren ook herders die rondtrokken met kuddes geiten en schapen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons