Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1) De vroege geschiedenis

Vroege geschiedenis (Bronstijd)

Oude Nabije OostenPalestinaBijbel
Vroege Bronstijd (3200-2200 voor Christus)
Mesopotamië:
  • Uruk-beschaving Sumeriërs; uitvinding schrift
  • Opkomst Akkadiërs (derde millennium)
Egypte:
  • Oude Rijk (derde millennium): Memfis hoofdstad
  • Uitvinding hiërogliefenschrift
- Opkomst en bloei van eerste stedelijke cultuur Palestina
- Ondergang stedelijke cultuur; periode van terugval en isolatie (circa 2400-2000)
Oergeschiedenis: Genesis 1-11

- Schepping
- Zondvloed
- Verspreiding mensen over aarde
Midden-Bronstijd (2000-1550 voor Christus)
Mesopotamië:
- Opkomst Amorieten (begin tweede millennium)
- Hammurabi koning van Babylonië (Codex Hammurabi)
- Zimrilim koning van Mari (Mari-brieven)
- Opkomst en bloei van nieuwe stedelijke cultuur

- Introductie van alfabetisch schrift
Aartsvaders: Genesis 12-50

- Abraham naar Kanaän
- Abraham, Isaak, Jakob
- Jozef naar Egypte
- Vestiging van Israël in Egypte
Egypte:
- Middenrijk (begin tweede millennium)
- Hyksos-dynastie (circa 1650-1540): Avaris hoofdstad
- Ondergang stedelijke cultuur door invasies van Kysos (uit Egypte) 
Late Bronstijd (1550-1200 voor Christus)
Mesopotamië:
- Overwicht Assyrië (14e-13e eeuw)

Egypte:
- Nieuwe Rijk (1550-1070): Thebe hoofdstad
- Egypte beheerst Syrië-Palestina
- Toetmoses III vestigt Egyptische heerschappij, verdrag met Mitanni-rijk
- Achnaton (Amenhotep IV), exclusieve verering van Aton; El-Amarna nieuwe hoofdstad
- Toetanchamon

- Opkomst Hethieten (Klein-Azië, Noord-Syrië)
- Strijd Egypte en Hethieten om Syrië-Palestina

- Ramses II verdrag met Hethieten
- 1500-1400: periode na verval

- 1400-1200: Amarna-periode
- Bloei van stadstaten in Palestina onder heerschappij Egypte; Amarna-brieven, onder meer uit Jeruzalem

- Bloeitijd Ugarit (Ras Sjamra); Ugarit-teksten uit circa 1400


- Mernefta versterkt Egypte's macht in Palestina, verslaat 'Israël'; Mernefta-stèle (1229)
- Verwoesting van steden in kustgebied door Zeevolken
Israël van Egypte naar Kanaän: Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua

- Israël in Egypte
- Uittocht uit Egypte
- Wetgeving op de Sinai
- Verblijf in de woestijn
- Intocht in Kanaän
- Landverdeling en vestiging in Kanaän
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons