Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Nijloever met riet

Foto van de oever van de Nijl in het huidige Egypte.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons