Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de morgenster in de Bijbel?

Meestal wordt de planeet Venus als de morgenster beschouwd. Deze planeet is vlak voor het begin van de dag te zien. Daarom geldt de morgenster als beeld voor het komende licht van God, het licht dat de duisternis verdringt.
In het Nieuwe Testament wordt het beeld op verschillende manieren gebruikt:

  • In Openbaring 22:16 wordt de morgenster gebruikt als beeld voor Christus.
  • In 2 Petrus 1:19 wordt gezegd dat aan het einde van de tijd de morgenster zal opkomen in de harten van christenen. Hier is de ster het symbool van de komst van Jezus Christus naar de duistere wereld.
  • In Openbaring 2:28 wijst de morgenster op de belofte aan de gelovigen dat zij in Gods rijk met Christus zullen heersen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons