Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Meer van Galilea

Het Meer van Galilea is een meer in het noorden van Israël waar de Jordaan doorheen stroomt. Het vormt een deel van de oostelijke grens van het gebied van de stam Naftali, en van Galilea.

De naam van het meer

Het meer heeft in de Bijbel verschillende namen. In het Oude Testament wordt het Meer van Kinneret genoemd (Deuteronomium 3:17). In het Nieuwe Testament heet het Meer van Galilea (Matteüs 4:13), Meer van Tiberias (Johannes 6:1) en Meer van Gennesaret (Lucas 5:1).

De ligging van het Meer van Galilea

Het Meer van Galilea is in de tijd van de Bijbel ongeveer twintig kilometer lang en twaalf kilometer breed. De grootste diepte is ongeveer zestig meter. Het meer ligt tweehonderd meter beneden de zeespiegel. Het water in het meer is afkomstig van de berg Hermon. Het water bereikt het meer in het noorden via de Jordaan en verlaat het in het zuiden, ook via de Jordaan.
In het oosten wordt het Meer van Galilea omgeven door bergen met een hoogte van maximaal zeshonderd meter. De bergen op de westoever zijn minder hoog. In het noorden en het zuiden gaan de oevers van het Meer van Galilea over in de vruchtbare vlakten van de Jordaanvallei.
Boven het Meer van Galilea en vooral in het noordelijke deel ervan kunnen plotselinge stormen opsteken vanwege het temperatuurverschil met de bergen en de hoogvlakten rondom het meer. In sommige verhalen in het Nieuwe Testament spelen die stormen een belangrijke rol (zie Matteüs 8:24 en Matteüs 14:24).

Het Meer van Galilea in het Nieuwe Testament

In de evangeliën in het Nieuwe Testament speelt het Meer van Galilea een grote rol. Veel van Jezus’ werk als prediker speelt zich af in de plaatsen rond het meer. Aan de westkust daarvan liggen Joodse plaatsen, en aan de oostkust niet-Joodse plaatsen. Kafarnaüm ligt vlakbij de noordwestelijke oever van het meer en is een plaats waar Jezus vaak kwam.
De visindustrie rond het meer was belangrijk. Dat blijkt in de evangeliën uit het feit dat een aantal van de leerlingen van Jezus vissers zijn (Marcus 1:16-20). Bekende gebeurtenissen uit het leven van Jezus spelen zich op en rond het meer af. Bijvoorbeeld het verhaal waarin Jezus over het water loopt (Marcus 6:47-52), het verhaal waarin hij de storm kalmeert (Matteüs 8:23-27) en het verhaal waarin de leerlingen veel vissen vangen (Johannes 21:1-11).
De naam van een belangrijke volgeling van Jezus, Maria van Magdala, wijst ook op de visindustrie rond het Meer van Galilea. Deze vrouw komt uit Magdala Tarichea, een plaats vlakbij het meer die bekend was omdat daar veel vis werd gepekeld.

Haal het meeste uit debijbel.nl

Word BIJBEL+ gebruiker en ontvang een Bijbel naar keuze en direct toegang tot:

  • Meer dan 20 Bijbelvertalingen (waaronder bronteksten)
  • Extra achtergrondinformatie
  • Studieaantekeningen

Als BIJBEL+ gebruiker steun je het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om wereldwijd mensen te bereiken met de Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons