Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Meer van Galilea

Foto van het Meer van Galilea in het huidige Israël.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons