Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Epicurus?

Epicurus was een Griekse filosoof (342-270 voor Christus), die een beroemde filosofenschool stichtte. In het boek Handelingen komen mensen voor die zijn filosofie aanhangen.

Filosofie van Epicurus

Volgens Epicurus is de wereld te verklaren uit de natuurlijke samenhang van de dingen. De goden hebben de wereld niet geschapen en grijpen ook niet in de geschiedenis in. De mens moet zich losmaken van zijn angst voor het bovennatuurlijke en voor de dood; hij moet streven naar geluk.

Paulus in Athene

Epicurus geloofde niet in een leven na de dood. Vandaar de reactie van de epicuristen op woorden van Paulus toen hij in Athene met hen in gesprek ging (Handelingen 17:32).

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 17.18 Handelingen 17.32
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons