Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie waren de dioscuren?

In de Griekse mythologie waren de dioscuren twee halfgoden, die Castor en Pollux heetten. Ze waren de zonen van de Griekse oppergod Zeus.

Dioscuren in de Bijbel

In de Bijbel komen de dioscuren voor in Handelingen 28:11. Ze vormden het boegbeeld van het Alexandrijnse schip waarop Paulus meevoer.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 28.11
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons