Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is de Stoa?

De Stoa is de leer van de stoïcijnen, die de ideeën volgden van de filosofische school van Zeno, gesticht rond 300 voor Christus. In het boek Handelingen komen mensen voor die deze filosofie aanhangen.

Filosofie van de Stoa

De Stoa beschrijft de mens als het enige redelijke wezen. De mens kan de wetmatigheden van God leren kennen en ernaar handelen. Dat betekent onder andere dat de mens moet streven naar zelfbeheersing en autonomie. Ook moet hij een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Paulus in Athene

De stoïsche filosofen worden genoemd in Handelingen 17:18 samen met de volgelingen van Epicurus. Paulus gaat met hen in gesprek als hij in Athene is.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 17.18
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons