Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Artemis?

Artemis is in de Griekse mythologie de godin van de jacht en de maan, en de heerseres over de wilde dieren.In het Latijn wordt ze Diana genoemd.
Artemis is de dochter van de oppergod Zeus en Leto. Haar tweelingbroer is Apollo.

De tempel van Artemis in Efeze

In de stad Efeze in Klein-Azië stelden de Grieken een bestaande vruchtbaarheidsgodin gelijk met Artemis, en ze bouwden een tempel voor haar. De Artemistempel was een van de zeven wereldwonderen uit de oudheid. De bouw begon al in de zesde eeuw voor Christus, en de tempel werd de grootste die de Grieken ooit hebben gekend. De oppervlakte was meer dan 8000 vierkante meter, en het gebouw telde 127 marmeren zuilen. In het middengedeelte van de tempel stond een groot beeld dat volgens een legende uit de hemel was gevallen (zie Handelingen 19:35).
Door de verering van Artemis was er een bloeiende bedevaartseconomie in Efeze. Er werden bijvoorbeeld kleine zilveren tempeltjes gemaakt, die verkocht werden aan aanhangers van Artemis (zie Handelingen 19:23-40).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons