Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Moloch?

Moloch was een Kanaänitische god. Volgens de Bijbel werden er mensenoffers aan hem gebracht.

De naam Moloch

De naam Moloch komt van het Semitische woord voor koning: melech. De Masoreten hebben daar in de Hebreeuwse tekst de klinkers o en e tussen gezet. Misschien deden zij dat om een link te leggen met het woord boshet – ‘schande’. Hun afschuw voor de god Moloch was zo meteen te horen aan zijn naam.
Volgens 1 Koningen 11:7 was Moloch een god van de Ammonieten. Hier wordt waarschijnlijk de god Milkom bedoeld, net als in 1 Koningen 11:5.

Mensenoffers

In het Oude Testament wordt Moloch genoemd als een god aan wie mensenoffers gebracht werden. Dat gebeurde door kinderen door het vuur te laten lopen. De Bijbel spreekt hier zeer veroordelend over, onder andere in Leviticus 20:2-5 en Jeremia 32:35.
Toch deden volgens 2 Koningen 16-17 ook de Israëlitische koningen Achaz en Hosea eraan mee. Pas in de tijd van koning Josia werd de verering van Moloch in Israël afgeschaft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons