Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Dagon?

Dagon was de belangrijkste god van de Filistijnen. Hij had een tempel in Gaza en Asdod (zie Rechters 16:23). De tempel in Asdod zou tot de tweede eeuw voor Christus hebben bestaan (zie 1 Makkabeeën 10:83-84).

Dagon of Dagan

Dagon wordt vaak gelijkgesteld aan de Mesopotamische god Dagan. Dagan was de beschermgod van het gebied rondom de Eufraat, vanaf het derde millenium voor Christus. Hij zorgde voor de vruchtbaarheid van het land, voor militaire overwinningen, en voor de bescherming van de koning. In teksten uit Ugarit is hij de vader van Baäl.
De Filistijnen hadden deze god waarschijnlijk van de Mesopotamiërs overgenomen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Rechters 16.23 1 Samuel 5.7
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons