Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Bel?

Bel is een andere naam voor de god Marduk. Hij was de beschermgod van de stad Babel.

Een eretitel voor de god Marduk

‘Bel’ is een Babylonisch woord voor ‘heer’ of ‘meester’. Het was oorspronkelijk een eretitel voor verschillende Babylonische goden. Maar vanaf het tweede millennium voor Christus werd de titel speciaal gebruikt voor Marduk, de beschermgod van de stad Babel. Toen hij de belangrijkste god werd van het Babylonische pantheon, kreeg hij de erenaam Bel-Marduk of Bel. Bel werd gezien als de koning van de goden en als heer van de aarde.

Bel in de Bijbel

In het Oude Testament komt Bel voor in drie profetische teksten: in Jesaja 46:1, Jeremia 50:2 en Jeremia 51:44. Die teksten kondigen Gods oordeel over de stad Babel en zijn beschermgod aan.
Verder komt Bel voor in een aantal apocriefe teksten: in de Brief van Jeremia (Brief van Jeremia 1:40) en in de apocriefe toevoegingen aan het boek Daniël (‘het Verhaal van Bel’ in Daniël Grieks 3).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons