Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Milkom?

Milkom was een god van de Ammonieten. Waarschijnlijk was hij één van de goden van het dodenrijk, en speelde hij een rol in de dodencultus (de verering van de doden).

Milkom in de Bijbel

In de Bijbel wordt Milkom negen keer genoemd, in de meeste gevallen in het boek Jeremia.
Volgens sommigen is Milkom een andere naam voor de god Moloch, die ook in de Bijbel genoemd wordt. Maar daar is geen bewijs voor. Het lijkt er eerder op dat het om twee verschillende goden gaat, die allebei hun eigen tempel hadden in Jeruzalem.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons