Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Hermes?

Hermes is de naam van een Griekse god, die de zoon was van Zeus en een halfbroer van Apollo. Hij werd gezien als een god die voor geluk en vuchtbaarheid zorgde. Hij was de beschermgod van dieven en handelaars en de god van de welsprekendheid. Ook was hij de boodschapper van de goden.

Hermes in de Bijbel

Het Nieuwe Testament noemt de naam Hermes twee keer:

  • In Handelingen 14:12, waar Paulus door het volk van Lystra Hermes wordt genoemd. De inwoners van Lystra dachten daarbij aan Hermes als god van de welsprekendheid en als boodschapper.
  • In Romeinen 16:14. Maar daar is het de naam van een verder onbekende persoon.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Handelingen 14.12 Romeinen 16.14
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons