Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het gebouw van de Synagoge

In het Nieuwe Testament wordt regelmatig gesproken over synagogen. Jezus bezoekt de synagogen van Nazaret en Kafarnaüm, en van andere plaatsen in Galilea. Ook Paulus bezoekt op zijn reizen diverse synagogen.
Volgens de Joodse schrijvers Philo en Josephus en de latere rabbijnse literatuur, waren er alleen al in Jeruzalem honderden synagogen. Maar van al die synagogen is slechts een klein deel teruggevonden.

Resten van synagogen

Op zeven plaatsen in Israël zijn resten gevonden van mogelijke synagogen uit de tijd voor de verwoesting van de tempel. Maar het is niet altijd duidelijk of het ook echt om synagogen gaat. Dat komt doordat synagogen vaak bestaande gebouwen waren met een nieuwe functie.
De synagoge van Gamla is de enige bekende synagoge van vóór 70 na Christus die direct als synagoge gebouwd is.

Hoe zag een synagoge er uit?

De evangeliën en Handelingen noemen geregeld synagogen, maar beschrijven ze niet. Op grond van archeologisch onderzoek is er wel wat te zeggen over de inrichting van de synagogen:

  • De ingang was vaak gericht op Jeruzalem (vooral bekend uit de tijd na 70 na Christus).
  • Er was een open ruimte, in het midden verdeeld door zuilen.
  • Aan drie zijden stonden banken tegen de muur, in 2 of 3 rijen.
  • Aan de vierde zijde stond een tafel, vaak van steen, waarop de wetrollen gelegd werden bij lezing.
  • De lezing gebeurde staande.
  • Mensen zaten op de banken, of ze stonden.
  • Mannen en vrouwen zaten waarschijnlijk nog niet gescheiden.
  • Er was in de tijd voor 70 na Christus nog geen speciale nis waar de wetrollen werden opgeborgen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.18
Volg ons