Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Spoelbekken in de tempel

In de tempel van Salomo stonden tien verrijdbare bronzen spoelbekkens. Vijf spoelbekkens stonden aan de zuidkant van de tempel, en vijf aan de noordkant.
Ze zijn gemaakt door de bronswerker Chiram.

Gebruik van de spoelbekkens

Volgens 2 Kronieken 4:6 waren de spoelbekkens bedoeld om de voorwerpen af te spoelen die nodig waren voor de brandoffers.

Vorm

Elk spoelbekken bestond uit een kar met een wasbak. De beschrijving van de bekkens is te vinden in 1 Koningen 7:27-39.
Een kar was 2 meter lang, 2 meter breed en 1,5 meter hoog. De wasbak was ook 2 meter breed, en er kon ongeveer 1800 liter water in.
De kar was volledig van brons gemaakt. De kar bestond uit stangen met bronzen platen ertussen. De platen waren versierd met leeuwen, runderen, cherubs en bloemenkransen.

Vernieling van de spoelbekkens

Koning Achaz van Juda deed niet wat goed is in de ogen van God. Zo liet hij de spoelbekkens van hun onderstellen halen en de panelen van de onderstellen slopen (2 Koningen 16:17).
Volgens 2 Koningen 25:13 en Jeremia 52:17 verwoestte koning Nebukadnessar in 586 voor Christus de tempel in Jeruzalem. Hij sloopte de bronzen voorwerpen zoals de spoelbekkens uiteindelijk helemaal en nam het brons mee naar Babylonië. Dat was aan het begin van de Babylonische ballingschap.

Spoelbekken bij de tabernakel

Ook in de beschrijving van de tabernakel is een bronzen wasbekken genoemd (Exodus 30:17-21). Hoe groot dit bekken is, of hoe het is geconstrueerd, is onbekend. Met water uit dit bekken moesten Aäron en zijn zonen hun handen en voeten wassen voor ze de tent in gingen of een offer brachten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons