Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vroege profeten in het Oude Testament

De ‘vroege profeten’ traden op toen profetie in Israël waarschijnlijk nog maar net in opkomst was. Verhalen over deze personen, zoals over Samuel en Elia, staan in de eerste zeven historische boeken van de Bijbel (Jozua tot en met 2 Koningen).

Voorbeelden van vroege profeten

Bekende voorbeelden van vroege profeten zijn:

  • Samuel (zie onder andere 1 Samuel 3:20): Volgens sommige bijbeluitleggers begon met Samuel de opkomst van de profetie in Israël. Behalve profeet was Samuel ook priester, rechter, en de leider van een profetengemeenschap (1 Samuel 19:20).
  • Natan: Hij trad op als de hofprofeet van koning David (2 Samuel 7:13).
  • Profetische groepen die als ‘profetenzonen’ worden aangeduid (NBV: ‘profetengemeenschap’; onder andere 1 Samuel 19:20): Deze profeten waren een soort bemiddelaars tussen God en de mensen. Ze leefden waarschijnlijk als kluizenaars. Om in extase te komen kastijdden ze zichzelf (1 Koningen 20:35) en zongen ze religieuze liederen.
  • Elia en Elisa: Twee profeten die hoorden bij een profetengemeenschap. Elia kreeg van God de opdracht om op te treden tegen de afvalligheid van het volk (1 Koningen 17:1 tot 2 Koningen 2:18). Zijn leerling was Elisa, over wie een aantal wonderverhalen is overgeleverd (2 Koningen 2:19-13:21).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons