Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De taken van een priester

De meeste functies van een priester hadden te maken met zijn dienst in het heiligdom.

Wat waren de taken van een priester?

Priesters hadden veel verschillende taken. De belangrijkste waren:

  • namens de mensen offers brengen aan God;
  • Gods zegen uitspreken over het volk;
  • onderwijs geven over godsdienst en sommige juridische zaken;
  • mensen en voorwerpen rein en onrein verklaren;
  • meegaan op militaire expedities.

In dienst van de koning

Van de tiende tot de zesde eeuw voor Christus waren priesters in dienst van de koningen van Israël en Juda. Ze stonden onder leiding van een hogepriester.
Onder koning Salomo werkten er relatief weinig priesters in de tempel. Pas na de hervorming van de cultus door koning Josia nam het aantal priesters in Jeruzalem sterk toe 2 Koningen 23:8-9.

Priesterafdelingen

In de Perzische tijd (vanaf de vijfde eeuw voor Christus) waren er veel priesters. Ze waren georganiseerd in priesterafdelingen. Ze werkten in afdelingen. Volgens 1 Kronieken 24 waren dat er vierentwintig.
De afdelingen deden volgens een rooster steeds één week dienst in de tempel. In zes jaar tijd had elke priesterafdeling dertien weken dienst. Dit afwisselend dienstdoen kennen we ook uit het verhaal van Zacharias in Lucas 1:5-9.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons