Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een Aartsengel?

De aartsengelen zijn in de Bijbel een bijzondere en belangrijke groep engelen. Na de Babylonische ballingschap kwam binnen het Jodendom de gedachte op dat er onder de engelen een hiërarchie bestond. Bovenaan in die hiërarchie stonden de aartsengelen. Zij worden niet genoemd in het Oude Testament, maar wel in de deuterocanonieke boeken, en twee keer in het Nieuwe Testament (1 Tessalonicenzen 4:16; Judas 1:9).

Hoeveel aartsengelen zijn er?

Over het precieze aantal aartsengelen bestaan verschillende tradities. Vaak wordt het getal zeven genoemd. Volgens het boek Henoch zijn dat: Uriël, Rafaël, Raguel, Michaël, Sariël, Gabriël en Jerameël. Van deze zeven komen alleen Michaël en Gabriël voor in de canonieke boeken van de Bijbel.

Functies van de aartsengelen

  • Michaël treedt in de Bijbel op als aanvoerder van de hemelse strijdkrachten die aan het einde van de tijd strijden tegen de duivelse machten (zie Daniël 10:12; Openbaring 12:7).
  • Gabriël is de engel die in Daniël 8:16 en Daniël 9:21 uitleg geeft over geheimen en profetieën. Hij is ook degene die de geboorten van Johannes de Doper en Jezus aankondigt in Lucas 1:26-38.
  • De aartsengel Rafaël wordt beschreven in het deuterocanonieke boek Tobit. God stuurt hem naar Tobit en zijn zoon Tobias om hen te helpen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons