Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Engelen in het Nieuwe Testament

Net als in het Oude Testament komen ook in het Nieuwe Testament engelen voor. Er heeft echter een verschuiving plaatsgevonden in de rol die de engelen spelen. 

Verandering in de voorstelling van engelen

Na de Babylonische ballingschap veranderde het beeld van engelen. Dat is vooral te zien in de deuterocanonieke boeken, maar ook in Daniël en in het Nieuwe Testament. De belangrijkste ontwikkelingen waren:

  • Engelen zijn nu ook geesten die de macht hebben over landen en over bepaalde natuurverschijnselen.
  • Engelen kunnen voor de mensen bemiddelen bij God.
  • Er is een hemels leger van engelen.
  • Een groep engelen is ooit in opstand gekomen tegen God. Zij staan onder leiding van Satan.
  • Er is een hiërarchie in de engelenwereld, met bovenaan de aartsengelen.

Monotheïsme

De verandering in de voorstelling van engelen had te maken met een strikter monotheïstisch beeld van God: er was geen ruimte meer voor andere goden en lagere goden. Zij werden als het ware gedegradeerd tot engelen. Er was nu een duidelijker verschil tussen de ene unieke God en de vele engelen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons