Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn Engelen?

In ons huidige taalgebruik zijn ‘engelen’ hemelse wezens, die God dienen en zijn wil uitvoeren. In de Bijbel is er een ontwikkeling te zien in het beeld dat men had van engelen, ze kregen steeds meer persoonlijke eigenschappen. 

Dienaren van God

Achter de voorstelling van engelen in de Bijbel ligt de gedachte dat de hemel ingericht is als een koninklijk hof. God wordt gezien als koning. Hij wordt omringd door hemelse wezens die Hem dienen als raadgevers, onderdanen, strijders en boodschappers. Die dienaren van God zijn de engelen.

Waar komt het woord ‘engel’ vandaan?

Het woord ‘engel’ is afgeleid van het Grieks angelos. Dat is weer een vertaling van het Hebreeuwse mal’ach. Dit woord betekent ook ‘boodschapper.’ Dat laatste is een belangrijke functie van engelen in het Oude Testament (zie engel OT).
Na de Babylonische ballingschap vindt er een verschuiving plaats in de rol die engelen spelen (zie engel NT).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons