Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Zee in de tempel

De Zee is een groot bronzen waterbekken dat in de zuid-oostelijke hoek stond van het tempelplein van de tempel van Salomo. Het bekken had waarschijnlijk een symbolische functie.
Het is gemaakt door de bronswerker Chiram.

Gebruik van de Zee

Volgens 2 Kronieken 4:6 diende het waterbekken voor reinigingsrituelen van de priesters. Zij zouden hieruit water halen om zich te wassen. 
Daarnaast kan de Zee een symbolische functie hebben gehad. Het bassin zou dan met zijn naam verwijzen naar de oerzee. God heeft de macht over deze zee en heeft de zee bedwongen, een beeld dat ook te zien is in bijvoorbeeld Psalm 89:10-12
Deze symboliek van waterbassins is ook terug te vinden in Mesopotamië en Egypte.

Vorm

De Zee steunde op twaalf bronzen stieren die per drie gegroepeerd stonden. Waarschijnlijk stonden de stieren niet op hun poten, maar geknield vanwege het gewicht van de bak.
De twaalf stieren hadden een symbolische betekenis. Twaalf verwijst bijvoorbeeld naar de twaalf stammen van Israël. Stieren waren bovendien in het Oude Nabije Oosten een belangrijk symbool van kracht en vruchtbaarheid.
De rand van het bekken was versierd met bronzen kleine pompoenen en bladeren.

Inhoud

De waterbak was ongeveer 5 meter breed, 2,5 meter hoog, en had een omtrek van 15 meter. Er kon volgens 1 Koningen 7:26 2000 bat water in, volgens 2 Kronieken 4:5 3000 bat. 
Er bestaat onzekerheid over de totale inhoud van de waterbak. Er werden in verschillende eeuwen waarschijnlijk verschillende maten berekend. Volgens sommigen is één bat gelijk aan 45 liter. Dan bevat de waterbak 90.000 liter (zie 1 Koningen 7:26 in de Groot Nieuws Bijbel, Bijbel in Gewone Taal). Volgens anderen is een bat gelijk aan 22 liter. Dan kan er 44.000 liter in de waterbak (zie Contemporary English Version).

Vernieling van het waterbekken

Koning Achaz van Juda deed niet wat goed is in de ogen van God. Zo verwijderde hij het bekken van de bronzen runderen waarop het rustte, en liet het op een stenen fundering zetten (2 Koningen 16:17).
In 2 Koningen 25:13 en Jeremia 52:17 is te lezen dat de tempel in Jeruzalem verwoest werd met alle bronzen voorwerpen, waaronder de Zee door koning Nebukadnessar in 586 voor Christus. Hij nam het brons mee naar Babylonië. Dat was aan het begin van de Babylonische ballingschap.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons