Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn apodictische regels?

In apodictisch geformuleerde wetsbepalingen worden bepaalde zaken simpelweg verboden. Een rechtstreeks verbod kan in het Oude Testament op drie manieren verwoord worden:

  1. 1.‘U zult niet x doen’.
  2. 2.‘Wie x doet, zal zeker ter dood gebracht worden’.
  3. 3.‘Vervloekt is degene die x doet’.

Een rechtstreeks gebod kan ook op drie verschillende manieren worden verwoord. Een mooi voorbeeld is het gebod om je vader en moeder te eren:

  1. 1.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder (Exodus 20:12; Deuteronomium 5:16)
  2. 2.Wie zijn vader of zijn moeder mishandelt, moet ter dood gebracht worden (Exodus 21:15)
  3. 3.Vervloekt is eenieder die geen eerbied heeft voor zijn vader en moeder (Deuteronomium 27:16).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons