Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De positie van weduwen en wezen

Weduwen en wezen hadden een moeilijk leven omdat ze geen echtgenoot of vader hadden die voor hen kon zorgen.

De zwakke positie van weduwen en wezen

Weduwen waren een sociaal bedreigde groep als ze ook geen zoon of broer hadden die hen kon beschermen. Ze kregen maar een heel klein deel van de erfenis en hadden een lage status. Weduwe worden betekende dan ook een sociale crisis.
Een wees is een kind zonder ouders, maar in het Oude Testament wordt een kind zonder vader ook al een wees genoemd.

Verhalen over weduwen en wezen

Weduwen en wezen spelen een belangrijke rol in de volgende verhalen:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons