Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is het losserschap in de Bijbel?

Het losserschap is een bekend gebruik in het Oude Testament. Het was bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen en bezittingen (zoals een akker) binnen de eigen familie bleven.

Vrijkopen door familie

Als iemand zich als slaaf moest verkopen om aan zijn schulden te voldoen, kon hij door een familielid vrijgekocht worden. Ook als iemand zijn akker of huis moest verkopen, kon dat bezit teruggekocht worden door familieleden.
Als de akker van iemand niet vrijgekocht werd door een familielid, kreeg de oorspronkelijke eigenaar in een jubeljaar zijn eigen grond terug.

Losserschap bij Ruth

In het bijbelboek Ruth is het losserschap ook gekoppeld aan het zwagerhuwelijk. Daar moet een onbekend familielid niet alleen de akker van Elimelech kopen om te voorkomen dat deze akker in vreemde handen valt. De man moet ook trouwen met Ruth om ervoor te zorgen dat de overleden echtgenoot toch nakomelingen krijgt. Dat familielid weigert en dan is Boaz degene die deze plichten op zich neemt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons