Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe werkt het eerstgeboorterecht?

De oudste zoon kreeg een dubbel deel van de erfenis ­– dat wordt het eerstgeboorterecht genoemd.

Speciale rechten en plichten

De oudste zoon had speciale rechten en plichten ten opzichte van zijn familie. Hij kreeg een dubbel deel van de erfenis, zoals onder andere te lezen is in Genesis 25:30-33.
Maar hij was ook de eerst verantwoordelijke in familieaangelegenheden, zoals de materiële zorg voor de familie of het nemen van wraak (zie bloedwraak).

Bestemd voor God

Ook bij dieren was het oudste jong bijzonder. De eerste jongen van runderen en van schapen en geiten waren bestemd voor God. Ze mochten zeven dagen bij de moeder blijven, maar op de achtste dag werden ze geofferd. Volgens Exodus 13:11-16 gold dit ook voor de oudste zonen. Maar voor hen werd een geldbedrag betaald aan de priester. Dit wijden van de eerstgeborene aan God was een herinnering aan de bevrijding uit Egypte. God doodde toen bij de Egyptenaren de eerstgeborene van mens en dier.

Het volk van Israël als eerstgeborene

Het volk van Israël wordt soms de eerstgeborene van God genoemd. Hiermee wordt de bijzondere status van het volk aangeduid.
Ook Jezus wordt in het Nieuwe Testament meerdere malen de eerstgeborene genoemd. Hij is de eerstgeborene van al zijn broeders en zusters (Romeinen 8:29) en van de schepping (Kolossenzen 1:15).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons