Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De thematiek van gelijkenissen

De gelijkenissen van Jezus gaan over het koninkrijk van God). Jezus gebruikt gelijkenissen om iets te vertellen over God, het laatste oordeel en zichzelf.

God, Jezus en de eindtijd

De inhoud van de gelijkenissen is vaak ‘theologisch’, dat wil zeggen: Gods handelen kan erin naar voren komen. Gods barmhartigheid en zijn oordeel zijn onderdeel van de thematiek. Tegelijk is de inhoud van de gelijkenissen ook ‘christologisch’, dat wil zeggen: de betekenis van Jezus als de messias komt erin naar voren. De gelijkenissen leren immers iets over de missie van Jezus en de reactie van mensen op zijn boodschap. Ten slotte is de inhoud van de gelijkenissen ook ‘eschatologisch’: het einde der tijden en het laatste oordeel wordt in gelijkenissen uitgebeeld.   

Verschillende accenten

Gelijkenissen leggen hun eigen accenten, maar vaak zijn er wel duidelijke parallellen tussen gelijkenissen. Door middel van verhalen maken gelijkenissen verschillende didactische onderwerpen begrijpelijk.

Interpretaties

De gelijkenissen zijn in de loop van de eeuwen op veel verschillende manieren gelezen. Niet alle interpretaties doen recht aan de gelijkenissen. Om de gelijkenissen recht te doen, moeten ze gelezen worden vanuit de joodse context van Jezus. Het joodse geloof van Jezus en zijn eerste volgelingen is een belangrijke sleutel om de betekenis van de gelijkenissen te verstaan. Vanuit dit perspectief is een gelijkenis een manier om nieuw leven te blazen in een oude boodschap, het is een manier om de joodse wet relevant te maken voor een nieuwe tijd.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons