Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een Aartsengel?

De aartsengelen zijn in de Bijbel een bijzondere en belangrijke groep engelen. Na de Babylonische ballingschap kwam binnen het Jodendom de gedachte op dat er onder de engelen een hiërarchie bestond. Bovenaan in die hiërarchie stonden de aartsengelen. Zij worden niet genoemd in het Oude Testament, maar wel in de deuterocanonieke boeken, en twee keer in het Nieuwe Testament (1 Tessalonicenzen 4:16; Judas 1:9).

Hoeveel aartsengelen zijn er?

Over het precieze aantal aartsengelen bestaan verschillende tradities. Vaak wordt het getal zeven genoemd. Volgens het boek Henoch zijn dat: Uriël, Rafaël, Raguel, Michaël, Sariël, Gabriël en Jerameël. Van deze zeven komen alleen Michaël en Gabriël voor in de canonieke boeken van de Bijbel.

Functies van de aartsengelen

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons