Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is apocalyptiek?

In de Bijbel staan gedeelten, en zelfs hele boeken, die bestaan uit beelden en visioenen met uitleg. Meestal wordt er geheimzinnige taal in gebruikt, en is helemaal niet duidelijk wat er precies bedoeld is. Deze teksten worden aangeduid met de term ‘apocalyptiek’ . Dat woord is afgeleid van het Griekse woord apocalyps, dat ‘onthulling’ of ‘openbaring’ betekent.

Apocalyptiek als geheimtaal

In apocalyptische teksten (vaak visioenen of droom) onthult de schrijver de loop van de geschiedenis, en een stuk van de toekomst. Je kunt zulke teksten zien als een spel tussen de schrijver en zijn lezers. In geheimzinnige beelden en taal probeert hij duidelijk te maken wat hij bedoelt. Je hoort over horens, beesten en vuur. En getallen betekenen bijvoorbeeld iets anders dan normaal. Maar de eerste lezers snapten waarschijnlijk heel goed wat de schrijver bedoelde.

Kenmerken van apocalyptiek

Een paar kenmerken van apocalyptiek zijn het onthullende karakter, de voorstelling van twee tegenovergestelde wereldordes, mythologische, kosmische en cryptische beschrijvingen en een bemoedigende boodschap: houd vol in deze moeilijke tijd.

Apocalyptiek in de Bijbel

In de Bijbel staat één boek dat in zijn geheel vaak tot de apocalyptiek gerekend wordt, namelijk de Openbaring van Johannes. We vinden ook apocalyptiek in delen van het Oude Testament. Het beste voorbeeld is Daniël 7-12. Ook stukken uit het boek Jesaja (met name Jesaja 24-27) worden soms apocalyptisch genoemd.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Daniël 7 Jesaja 24 Openbaring 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons