Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is God?

Het algemene woord voor ‘god’ in het Hebreeuws is El (’eel). Hetzelfde woord is ook de naam van een Kanaänitische god. In het Oude Testament is El een andere naam voor JHWH. Het meervoud van dit woord (Elohiem) is de meest voorkomende algemene naam voor de God van Israël in het Oude Testament.

God El in Ugarit

De meeste informatie over de god El is te vinden in de teksten uit Ugarit. Die teksten zijn geschreven rond 1400 voor Christus. El wordt hierin voorgesteld als de oppergod: het hoofd van de verzameling goden (ook wel ‘pantheon’ genoemd, zie goden en geesten).

El en JHWH

In het Oude Testament wordt JHWH (de HEER) voorgesteld als de enige god. In deze voorstelling heeft JHWH als de God van Israël de positie van El geheel overgenomen. Gewoonlijk wordt 'èlohiem, het meervoud van 'eel, gebruikt voor God.

Combinaties met El

Het woord El komt ook voor in combinatie, bijvoorbeeld in:

  • El Eljon, ‘God, de Allerhoogste’ (bijvoorbeeld in Genesis 14:18-20)
  • El Sjadai, ‘God, de Ontzagwekkende’ (bijvoorbeeld in Exodus 6:3)

Het woord is ook terug te vinden in persoonsnamen als Israël, Samuel en Elia, maar ook in een plaatsnaam als Betel, ‘huis van God’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons