Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Michal in de Bijbel?

Michal is een dochter van koning Saul en de eerste vrouw van David. Als David op de vlucht is voor Saul, huwelijkt haar vader haar uit aan iemand anders. Maar als David later koning is, wil hij dat Michal weer bij hem komt wonen.

Waar komt de naam Michal vandaan?

De naam Michal is de korte vorm van Michaël. Die naam betekent: Wie is als God?
Michal is de jongste dochter van Saul en een zus van Jonatan.

Michal en David

Koning Saul belooft David de hand van zijn oudste dochter Merab. Maar op de huwelijksdag geeft Saul haar aan iemand anders tot vrouw (1 Samuel 18:17).
Ondertussen is Merabs jongere zus Michal verliefd geworden op David. Daarom biedt Saul David aan dat hij met Michal mag trouwen, in ruil voor een bruidsschat van honderd Filistijnse voorhuiden. Saul hoopt dat David zal sneuvelen, maar David doodt zelfs tweehonderd Filistijnen en brengt hun voorhuiden bij Saul.

David en Saul

In het conflict tussen Saul en David kiest Michal partij voor David. Als Saul probeert David te doden, helpt zij David om te ontsnappen. Ze legt een afgodsbeeld in Davids bed en zegt tegen de soldaten dat hij ziek is.
Als Saul ontdekt dat David gevlucht is, is hij woedend op Michal. Hij verwijt haar dat zij hem bedrogen heeft. Maar Michal zegt dat David haar gedood zou hebben als zij hem niet geholpen had.

Michal en Paltiël

Nadat David gevlucht is, trouwt Michal met een zekere Paltiël, die ook Palti genoemd wordt (1 Samuel 25:44; 2 Samuel 3:13). Maar als aan David gevraagd wordt of hij koning van Israël wil worden, eist hij dat Michal bij hem terugkomt. Paltiël probeert dit te voorkomen door huilend achter Michal aan te lopen, maar hij wordt naar huis teruggestuurd.

Kinderloos

Wanneer David de ark van God in Jeruzalem binnenbrengt, kijkt Michal toe vanuit het raam. Ze ziet hoe David halfnaakt danst en springt bij de ark, en verliest dan haar respect voor hem: ze vindt dat een koning zich niet zo in het openbaar mag gedragen. Maar David wijst haar terecht en zegt dat hij danste voor God die hem aangesteld heeft als koning van Israël.
Michal blijft bij David, maar ze krijgen samen geen kinderen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons