Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Saul in de Bijbel?

Saul is de eerste koning van Israël. God geeft de profeet Samuel opdracht om Saul tot koning te zalven, maar al snel blijkt dat hij geen goede koning is. Daarom wijst God David aan als zijn opvolger.

Wat is de betekenis van de naam Saul?

De naam Saul betekent: gevraagd (van God).
Saul is de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hij en zijn vrouw Achinoam hebben vier zonen: Jonatan, Abinadab, die ook Jiswi wordt genoemd, Malkisua en Isboset. Ze hebben ook twee dochters: Merab en Michal. Daarnaast heeft Saul nog twee zonen met zijn bijvrouw Rispa: Armoni en Mefiboset (2 Samuel 21:8).

De eerste koning

Het volk van Israël wordt na de dood van Jozua geleid door rechters. Een van deze rechters is Samuel. Als Samuel oud is, willen de Israëlieten niet dat zijn zonen hem opvolgen. In plaats daarvan vragen ze God of hij een koning over hen wil aanstellen. Alle andere volken hebben namelijk ook een koning. Samuel vindt dat geen goed idee, maar God zegt tegen Samuel dat hij moet doen wat het volk vraagt (1 Samuel 8:1-9).
Saul is de eerste koning van Israël. Hij wordt door de profeet Samuel tot koning gezalfd (1 Samuel 10:1). Daarna wordt hij tijdens een volksvergadering door het lot als koning aangewezen (1 Samuel 10:17-21). Na Sauls overwinning op de Ammonieten viert het volk ten slotte een feest ter ere van de nieuwe koning (1 Samuel 11:14-15).

Verworpen als koning

Saul voert vaak oorlog tegen de vijanden van de Israëlieten. Toch is Saul geen goede koning, omdat hij niet doet wat God hem opdraagt. God heeft tegen hem gezegd dat hij alle Amalekieten moet doden, maar Saul laat hun koning in leven (1 Samuel 15:23). Daarom moet Samuel de jonge David aanwijzen als nieuwe koning (1 Samuel 16:1).

Saul en David

David is eerst bij Saul in dienst om voor hem op de harp te spelen. Later wordt hij legeraanvoerder van Saul. Ook sluit David vriendschap met Jonatan, de oudste zoon van Saul, en trouwt hij met Sauls dochter Michal.
Door het succes van David gaat Saul hem wantrouwen. Hij wil David doden en achtervolgt hem door het hele land. Uiteindelijk sterft Saul in de oorlog met de Filistijnen. David schrijft een klaaglied over hem en zijn zoon Jonatan. Na de dood van Saul wordt David koning over Israël.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

1 Samuel 9
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons