Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Mefiboset?

Mefiboset is de zoon van Jonatan en de kleinzoon van Saul. Als David koning is geworden in plaats van Saul, behandelt hij Mefiboset alsof hij zijn eigen zoon is. Daarmee doet David wat hij aan Jonatan beloofd heeft: dat hij goed zou zijn voor de familie van Saul.

De betekenis van de naam Mefiboset?

De naam Mefiboset betekent: Die schande verbreidt. Zijn echte naam was waarschijnlijk Meribbaäl (1 Kronieken 8:34). Dat betekent: De heer strijdt. Omdat het woord ‘baäl’ (‘heer’) ook de naam is van een Kanaänitische afgod, hebben de bijbelschrijvers de naam Meribbaäl op de meeste plaatsen veranderd in Mefiboset.
Mefiboset hoort net als zijn vader en grootvader bij de stam Benjamin. Hij heeft één zoon, die Micha heet.
Een andere persoon met de naam Mefiboset wordt genoemd in 2 Samuel 21:8. Deze Mefiboset is een zoon van koning Saul en zijn bijvrouw Rispa.

Gehandicapt

Wanneer Mefiboset vijf jaar oud is, sterven zijn vader en grootvader op het slagveld in de oorlog tegen de Filistijnen. Als zijn verzorgster dit hoort, pakt ze Mefiboset op en vlucht snel met hem weg. Maar in haar haast laat ze hem vallen, waardoor Mefiboset gehandicapt raakt en niet goed meer kan lopen (2 Samuel 4:4).

Beschermeling van David

Nadat Saul is gestorven, wordt David koning over Israël. Dan doet David wat hij aan zijn vriend Jonatan beloofd heeft (1 Samuel 20:42; 1 Samuel 24:22). Hij neemt geen wraak op de familie van Saul, maar behandelt hen goed.
Mefiboset mag bij het koninklijke paleis komen wonen en David behandelt hem als lid van de koninklijke familie. Ook geeft hij het land en de bezittingen van Saul aan Mefiboset. Siba, een dienaar van Saul, moet de grond voor Mefiboset bewerken en de opbrengst aan hem afdragen.
David neemt Mefiboset steeds in bescherming, ook als er vanwege een vloek nakomelingen van Saul terechtgesteld moeten worden (2 Samuel 21:7).

Mefiboset en Siba

Wanneer David op de vlucht is voor zijn zoon Absalom, komt hij Siba tegen. Die zegt dat Mefiboset de kant van Absalom heeft gekozen en zelf koning wil worden over Israël. David zegt tegen Siba dat alle bezittingen van Mefiboset nu voor hem zijn (2 Samuel 16:3-5).
Als David teruggaat naar Jeruzalem, komt hij Mefiboset tegen. Die zegt dat Siba heeft gelogen. Dan besluit David dat Mefiboset en Siba het land moeten delen (2 Samuel 19:30).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons