Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Kis in de Bijbel?

Kis is de vader van koning Saul. Hij hoort bij de stam Benjamin. Kis is ook de voorvader van Mordechai, de pleegvader van Ester.

Wat is de betekenis van de naam Kis?

De naam Kis betekent: geschenk. 
Kis is een rijke boer. Hij woont in Gibea in het gebied van de stam Benjamin (1 Samuel 9:1).
Volgens 1 Samuel 14:41 is hij een zoon van Abiël en heeft hij een broer die Ner heet. Volgens 1 Kronieken 9:39 is Ner niet de broer, maar de vader van Kis.

Vader van Saul

Kis is vooral bekend uit het verhaal waarin hij Saul op weg stuurt om zijn weggelopen ezelinnen te gaan zoeken (1 Samuel 9:1-5). Onderweg ontmoet Saul de profeet Samuel, die hem tot koning van Israël zalft.
Later wordt Saul afgezet als koning, omdat hij niet doet wat God hem opdraagt: Saul moet alle Amalekieten verslaan, maar hij spaart het leven van hun koning Agag (1 Samuel 15:8)

Het graf van Kis

Als Saul sterft, onthoofden de Filistijnen hem en hangen zijn lijk aan de stadsmuur van Bet-San (1 Samuel 31:9). Later zorgt David ervoor dat het lichaam van Saul begraven wordt in het familiegraf van zijn vader Kis (zie 2 Samuel 21:14

Voorvader van Mordechai

In het boek Ester wordt Kis genoemd als de voorvader van de Jood Mordechai, de pleegvader van Ester (Ester 2:5).
Mordechai weigert te buigen voor Haman, een nakomeling van koning Agag. Haman wil Mordechai daarom laten doden, en laat speciaal voor hem een galg neerzetten in zijn eigen tuin. Maar uiteindelijk wordt Haman zelf opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai had klaargezet.
Het optreden van Mordechai zorgt ervoor dat de vijanden van Israël, de Amalekieten, worden verslagen. Zo voert deze nakomeling van Kis de opdracht uit die God aan zijn zoon Saul had gegeven. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons