Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Izebel in de Bijbel?

Izebel is de vrouw van koning Achab. Ze moedigt Achab aan om de vruchtbaarheidsgod Baäl te dienen in plaats van de God van Israël. De profeet Elia komt hier tegen in verzet, maar moet vluchten voor zijn leven.

Wat is de betekenis van de naam Izebel?

De naam Izebel betekent: onaangeraakt, kuis. Zij is de dochter van koning Etbaäl van Sidon, een stad in het huidige Libanon. Izebel trouwt met koning Achab van het noordelijke koninkrijk Israël.
In Openbaring 2:20 is sprake van een ‘Izebel, die zichzelf profetes noemt’. Deze naam wordt waarschijnlijk gebruikt om te verwijzen naar het negatieve beeld van Izebel in het Oude Testament.

Profeet Elia

Izebel wil dat de mensen de Kanaänitische goden Baäl en Asjera gaan dienen in plaats van de God van Israël. Ze probeert daarom om alle profeten van de HEER uit te laten moorden (1 Koningen 18:13). In hun plaats stelt ze profeten van Baäl en Asjera aan (1 Koningen 18:19).
De profeet Elia daagt de profeten van Baäl uit te laten zien wie de ware god is: de God van Israël of Baäl? Elia laat zien dat Baäl geen echte god is. Daarom geeft hij de opdracht om alle profeten van Baäl te doden. Als Izebel dat hoort, laat ze Elia weten dat ze met hem hetzelfde zal doen (1 Koningen 19:1-2). Elia vlucht daarom naar de berg Horeb en blijft voorlopig uit de buurt van het koninklijk paleis.

Wijngaard van Nabot

Naast het paleis van koning Achab ligt de wijngaard van Nabot. Achab wil de grond van Nabot kopen om er een moestuin van te maken. Maar Nabot weigert dat, omdat volgens de wet van Mozes een stuk land niet mag overgaan van de ene stam op de andere stam (Numeri 36:7-9).
Maar Izebel weet een oplossing. Zij zorgt ervoor dat twee mannen een valse beschuldiging tegen Nabot afleggen, zodat de rechters hem onschuldig ter dood veroordelen. Nabot wordt buiten de stad als een misdadiger met stenen gedood.

Dood van Izebel

Als Achab zijn nieuwe stuk land wil bewonderen, verschijnt opeens de profeet Elia. Hij voorzegt dat Achab en Izebel net als Nabot een oneervolle dood zullen sterven. Izebel zal niet begraven worden, maar haar lichaam zal buiten de stad door zwerfhonden worden opgevreten (1 Koningen 21:23; 2 Koningen 9:36).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons