Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Achab in de Bijbel?

Achab was koning over het noordelijke rijk Israël van ongeveer 871 tot 852 voor Christus. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader Omri en zorgt voor economische welvaart. Volgens de Bijbel was Achab een slechte koning, omdat hij de vruchtbaarheidsgod Baäl diende.

Waar komt de naam Achab vandaan?

De naam Achab betekent: broer is vader (geworden). Deze naam laat zien hoe trots zijn vader was, toen Achab geboren werd. Achab volgt zijn vader Omri op als koning en regeert 22 jaar in Samaria over het noordelijke koninkrijk.
Achab trouwt met prinses Izebel uit Sidon. Zij moedigt hem aan de Kanaänitische god Baäl te dienen in plaats van de God van Israël.

Achab en Elia

God stuurt de profeet Elia naar Achab toe. Elia kondigt aan dat er drie jaar lang geen regen zal vallen. Nadat het drie jaar niet geregend heeft, komt Elia weer terug bij koning Achab. Hij wil dat de koning een wedstrijd organiseert tussen de profeten van Baäl en hemzelf. Ze moeten allebei een altaar bouwen met een brandoffer voor hun god en hem vragen het offer aan te steken. Met het offer op het altaar voor Baäl gebeurt niets. Maar de God van Israël stuurt vuur uit de hemel, waarmee hij het offer van Elia aansteekt.

Buitenbijbelse bronnen

Behalve in de Bijbel komt de naam van Achab ook voor in buitenbijbelse bronnen. De Assyrische koning Salmanasser III schrijft dat Achab een van zijn tegenstanders was bij de veldslag bij Karkar (853 voor Christus).
Ook koning Mesa van Moab verwijst naar Achab op de gedenksteen van Mesa. Hij schrijft dat ‘de zoon van Omri’ net als zijn vader de Moabieten onderdrukte. Volgens 2 Koningen 3:4-5 kwam koning Mesa na de dood van Achab in opstand tegen de Israëlieten.

Dood van Achab

Volgens 1 Koningen 22 sneuvelt Achab in de oorlog met de Arameeërs. De profeet Micha, de zoon Jimla had dit van tevoren tegen hem gezegd. Daarom had Achab zich verkleed als gewone soldaat, zodat de Arameeërs hem niet zouden herkennen.
Maar een soldaat uit het leger van de Arameeërs spant op goed geluk zijn boog en raakt met zijn pijl Achab tussen de schubben van zijn pantser. Achab raakt hierdoor zwaargewond, maar kan de strijd niet verlaten. Hij bloedt langzaam dood en sterft aan het eind van de dag.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons