Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Isboset in de Bijbel?

Isboset is een van de zonen van koning Saul. Na de dood van zijn vader wordt hij koning over alle stammen van Israël, behalve Juda. Na twee jaar wordt hij echter vermoord door twee van zijn soldaten.

Wat betekent de naam Isboset?

De naam Isboset betekent: man van schande. Zijn echte naam was waarschijnlijk Esbaäl (1 Kronieken 8:33). Dat betekent: man van de heer. Het woord ‘baäl’ (‘heer’) is ook de naam van een Kanaänitische afgod. Daarom hebben de bijbelschrijvers de naam Esbaäl op de meeste plaatsen veranderd in Isboset.
Isboset behoort net als zijn vader Saul tot de stam Benjamin. Hij heeft drie broers: Jonatan, Abinadab en Malkusia. Zij sterven samen met hun vader in de oorlog tegen de Filistijnen (1 Samuel 30:2).
In de Bijbel komt nog een man voor met de naam Isboset: een beroemde soldaat van koning David (2 Samuel 23:8). Hij doodde in één gevecht achthonderd vijanden met zijn speer.

Koning van Israël

Na de dood van koning Saul en drie van zijn zonen, roept Sauls legeraanvoerder Abner, Isboset uit tot koning van de stammen van Israël (2 Samuel 2:8-10. Alleen de leiders van Juda willen niet dat Isboset over hen heerst. Zij gaan naar hun stamgenoot David toe en maken hem koning van Juda.
Tijdens het koningschap van Isboset is er voortdurend oorlog tussen het koninkrijk van Isboset en dat van David. Maar het leger van David onder leiding van Joab is veel sterker dan dat van Isboset onder leiding van Abner. Bovendien krijgen Abner en Isboset ruzie over een bijvrouw van koning Saul. Daarom kiest Abner de kant van David en probeert hij David koning over heel Israël te maken.
Abner gaat naar David toe om met hem te onderhandelen. Maar op de terugweg wordt hij in de buurt van Hebron vermoord door Davids legeraanvoerder Joab.

Dood van Isboset

Als de Israëlieten horen dat hun legeraanvoerder Abner dood is, geven ze de moed op. Twee soldaten uit het leger van Isboset gaan naar hun koning toe. Dat doen ze als hij ’s middags ligt te slapen. Met een smoes lukt het hun om het paleis binnen te komen, en daar ze vermoorden Isboset. Ze brengen het hoofd van Isboset naar David, in de hoop dat ze een grote beloning zullen krijgen. Maar David keurt hun laffe daad af en laat de twee mannen doden. Het hoofd van Isboset laat hij begraven in het graf van Abner in Hebron.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons